PENT SP. Z O.O.
Ul. Podwale 45

43-300 Bielsko-Biała 

Polska/ Poland 

KRS 0000812377 REGON 384785160 NIP 5472215727

SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

© 2020 by PENT. FITNESS